Tìm kiếm

Đối tác

Sản phẩm

Sản phẩm Máy đếm khuẩn lạc
Xuất xứ
Bảo hành
Mô tả sản phẩm

- Khả năng đếm : đến 9999 khuẩn lạc
- Hiển thị kết qủa : 4 đèn LED 9 mm
- Báo tín hiệu khi đếm : đồng thời 3 tín hiệu là âm thanh, đánh dấu khuẩn lạc và hiển thị đèn LED
- Kính phóng đại : kính 2 mặt lồi, đường kính 100 mm, 4 Diop, độ phóng đại DIN x 2

Liên hệ đặt hàng:

Tel: 0978 442238 ; 0903 264451 ; 0978 827519

Email: Info@instec.vn ; instec@vnn.vn; hut9@vnn.vn; trieu.vu@instec.vn