Tìm kiếm

Đối tác

Sản phẩm

Sản phẩm Thiết bị giảng dạy Công nghệ môi trường và xử lý bằng hóa chất dạng Pilot
Xuất xứ EU
Bảo hành
Mô tả sản phẩm

MÔ HÌNH HỆ XỨ LÝ NƯỚC THẢI

DẠNG PILOT-XỨ LÝ BẰNG HÓA CHẤT

* Apply various treatment processes:

• dechromatation

• neutralisation

• hydrolysis

• precipitation

* Study a batch process

• operating conditions: pH, redox potential,

• multi-purpose nature of process

• reaction volume from 1 to 10 L.

Liên hệ đặt hàng:

Tel: 0978 442238 ; 0903 264451
Email: Info@instec.vn ; instec@vnn.vn; trieu.hut@gmail.com; trieu.vu@instec.vn