INSTEC.,Jsc Hoàn thiện lắp đặt và bàn giao Thiết bị Shock SD16 -Hãng LABequipments-USA cho Công ty TNHH MTV 751 (Z-751)

INSTEC.,Jsc Hoàn thiện lắp đặt và bàn giao Thiết bị Shock SD16 -Hãng LABequipments-USA cho Công ty TNHH MTV 751 (Z-751), thuộc Tổng cục Kỹ thuật/Bộ Quốc phòng để puchj vụ thử nghiệm Module Quang-Điện tử, Thiết bị Quang học…. tại Khu Công nghiệp Quốc phòng, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

http://www.congty751.com/gioi-thieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?